Pozvánka na valnou hromadu klubu Démoni Česká Lípa

Tímto bychom vás chtěli srdečně pozvat na zasedání valné hromady.
místo konání:  salónek restaurace Tankovka Slovanka
datum: 3.2.2016 16 .00 hod
Program
1/ změna názvu klubu na FC Démoni Česká Lípa z.s.
2/ volba předsednictva
3/ nové stanovy klubu
4/volba předsedy klubu